Технически надзор на газови съоръжения и инсталации

Фирма "ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр. Пловдив е лицензирана за осъществяване на технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, както следвa:

  • Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
  • Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
  • Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
  • Газови уреди.