За нас

"ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр. Пловдив е регистрирана през 2003 г. с основен предмет на дейност технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) и обучение на обслужващ персонал на тези съоръжения.

Фирмата е лицензирана за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност с Лицензия №776 от 04.05.2017 г.

Наши клиенти са "Монбат" АД, "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД, "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД, "Кнауф България" АД, "СОКОТАБ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "Берг Монтана Фитинги" АД, "ГИПС" АД, "Ломско пиво" АД, "Монтана Хидрауликс" ООД, "Балканкар Костов" АД, "Балканкар Рекорд" АД и много други.