Контакти

Адрес: ул. "Ген. Тотлебен" 34, 4004 Пловдив, България

Моб. тел.: 0895 587 396 – Ангел Попаров

Моб. тел.: 0898 552 092 – Атанас Попаров

Моб. тел.: 0895 587 294 – Атанас Попаров

Тел./факс: 032/528601

e-mail: poparan@abv.bg


Вижте по-голяма карта