Проверка на настройването на предпазни клапани

Във връзка с изискванията на чл.201 и чл.202 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане Ви уведомяваме, че "ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр. Пловдив разполага с необходимите технически средства и извършва проверка на място на настройването на следните видове предпазни клапани:

  • Клапани предпазни пружинни резбови 3/8"÷ 3";
  • Клапани предпазни пружинни фланцови DN 15÷100;
  • Клапани предпазни с противотежест DN 25÷100;
  • Клапани предпазни сдвоени с противотежест DN 65÷100;

Във връзка с изискванията на чл.256 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и чл.130 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове Ви уведомяваме, че "ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр. Пловдив разполага с необходимите технически средства и извършва проверка на място на настройването на следните видове предпазни клапани:

  • Клапани предпазни пружинни резбови за втечнен или природен газ;
  • Клапани предпазни пружинни фланцови за втечнен или природен газ;
  • Клапани предпазно-изпускателни мембранни за втечнен или природен газ;
  • Клапани предпазни за резервоари за втечнен газ.

"ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр.Пловдив извършва и хидростатично изпитване на гъвкави шлангове, съгласно изискванията на чл.140 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.