Технически надзор на съдове под налягане

Фирма "ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр. Пловдив е лицензирана за осъществяване на технически надзор на съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане.

Фирмата извършва технически надзор на стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следвa:

  • Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°C, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
  • Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
  • Kолони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130°С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори-изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
  • Съдове за хладилни уредби;
  • Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
  • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.