Технически надзор на стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW

Фирма "ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр. Пловдив е лицензирана за осъществяване на технически надзор на стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 KW, както следва:

  • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
  • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130°C включително.